Dálkové maturiní studium - dáme Vám šanci stát se úspěšným!

spsos-logo.gif, 7,1kB

Informace pro MATURANTY

Informace k ukončení školního roku a maturitě.

Pokud bude umožněna přítomnost žáků na vzdělávání ve středních školách nejpozději 1. června 2020, pak bude
maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách.
Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020. Zákon tedy počítá s tím,
že časové období, kdy bude reálně konána maturitní zkouška, nekončí dnem 30. června 2020, ale může v rámci
školního roku 2019/2020 pokračovat i krátce po 30. červnu 2020 (platí nicméně, že konkrétní termín zkoušek
bude záležet na tom, kdy pominou mimořádná opatření a bude opět povolena osobní přítomnost žáků ve
středních školách). Termín konání nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve škole byl
zvolen mimo jiné z důvodu, aby měli žáci čas na opětovnou aklimatizaci na školní prostředí vzhledem k jejich
dlouhé absenci. Termíny konání zkoušek maturity bezprostředně následující po otevření škol se nezdají být
vhodné. Konkrétní časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo.

Pokud by ani k 1. červnu 2020 nebylo možné, aby žáci byli osobně přítomni ve škole, zákon stanoví vykonání
maturitní zkoušky náhradním způsobem. Jedná se o krajní řešení, nicméně MŠMT k němu přistoupilo s ohledem
na jistotu maturantů a jejich dalšího profesního života (ať už přijímacího řízení na VŠ či návazností na trh práce).
Podmínkou pro to, aby žák mohl maturitní zkoušku náhradním způsobem vykonat úspěšně, je podání úplné
přihlášky k maturitní zkoušce v souladu se školským zákonem a skutečnost, že žák prospěl v prvním pololetí
posledního ročníku, nebo se jedná o toho, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.

Samotné hodnocení na maturitním vysvědčení pak škola provede tak, že zprůměruje známky z obsahově
shodných předmětů nebo předmětů, které mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky
(bude se týkat zejména odborných předmětů či praktické zkoušky), na třech posledních vysvědčeních žáka, na
kterých tyto předměty figurují. Jakékoliv problematické situace, které by v souvislosti s vykonáním maturitní
zkoušky náhradním způsobem nastaly, budou vždy řešeny ve prospěch žáka. Podotýkáme, že hodnocení
náhradním způsobem vykonává pouze škola. Podrobnosti pro situaci, kdy by bylo v krajním případě nutné
přistoupit k vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem, stanoví ministerstvo v prováděcím právním
předpise. Tento předpis ministerstvo vydá v případě, že vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem bude
vzhledem k vývoji situace relevantně zvažovaná varianta.


18. 4. od 8:00 do 12:00 odevzdání rozdílových zkoušek na Klíšské 33.
Informace k ukončení školního roku a maturitě.
Výuka bude až do odvolání probíhat online.
Přihláška
Ústí nad Labem
Roudnice nad Labem
bottom-logo.gif, 2,5kB
Staňte se fanouškem
a získáte aktuální informace

www.podripskaskola.cz
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
náměstí Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: +420 416 839 064-5
email: info@podripskaskola.cz

Pobočka Ústí nad Labem
Klíšská 2058/33, 400 01 Ústí n. L.
mobil: +420 777 261 059
email: usti@podripskaskola.cz